Ban tổ chức

ÔNG NGUYỄN PHÙNG PHONG
Kỷ Lục Gia Siêu Trí Nhớ Việt Nam
Kỷ Lục Gia Siêu Trí Nhớ Thế Giới
HLV Trưởng đội tuyển Siêu Trí Nhớ Việt Nam
Tiến Sĩ Danh Dự của Đại Học Kỷ Lục
Đại diện viện Não Bộ thế giới tại Việt Nam
Đại diện Khảo Thí của hội đồng Siêu Trí Nhớ
Thế Giới Tại Việt Nam
Tinh Hoa Kỷ Lục Việt Nam
Trọng Tài Siêu Trí Nhớ Thế Giới 
 
BÀ NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH
Phó Ban Phụ Trách Mảng Trọng Tài
Phó chủ tịch Hội đồng Thể thao Trí nhớ Thế giới tại Việt Nam
Đại diện trưởng Ban Trọng tài Quốc tế tại Cuộc Thi Siêu Trí Nhớ Việt Nam 2019
Giám đốc Phát triển sản phẩm tại Trung tâm đào tạo Tâm Trí Lực
Cố vấn chuyên môn đội tuyển Trí nhớ Việt Nam
16 năm kinh nghiệm quản lý và đào tạo tại các tập đoàn đa quốc gia
 
BÀ HỒ THỊ XUÂN PHƯƠNG
Phó Ban Phụ Trách Mảng Đối ngoại
Giám đốc Đối ngoại tại Trung tâm đào tạo Tâm Trí Lực
Huấn luyện viên dinh dưỡng của Đội tuyển Trí nhớ Việt Nam
Huấn luyện viên dinh dưỡng được đào tạo bởi Học Viện Dinh Dưỡng IIN Hoa Kỳ
13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và đào tạo tại tập đoàn nước ngoài
Thành viên Viện Kỷ lục Việt Nam
 
BÀ LÂM THỊ MINH TRANG
Phó Ban Phụ Trách Mảng Tài chính
Giám đốc Tài chính tại Trung tâm đào tạo Tâm Trí Lực
Hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính từ tài chính ngân hàng đến tài chính doanh nghiệp
Nhận nhiều chứng chỉ về tài chính của các trường và trung tâm đào tạo chuyên môn (Đại Học Bang
California, Công ty CFO Capital, Công ty đào tạo Clever CFO, RSM CTL Auditing,...)
Thành viên Viện Kỷ lục Việt Nam
 
ÔNG LÊ THÀNH TÀI
Phó Ban Phụ Trách Mảng Tổ chức Đối nội
Cử nhân Sư phạm, Thạc sĩ Vật lý Kỹ thuật
Thành viên Viện Kỷ lục Việt Nam
 
BÀ LÊ THỊ PHƯƠNG
Phó Ban Phụ Trách Mảng Hậu Cần
Hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và hậu cần
Thành viên Viện Kỷ lục Việt Nam
 
ÔNG VŨ NGỌC MINH KỲ
Phó Ban Phụ Trách Mảng Thủ Tục Đăng ký
Hơn 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý Nhân sự.
Chuyên viên phân tích và tìm hiểu về tiềm năng con người
Thành viên Viện Kỷ lục Việt Nam