Hội đồng chỉ đạo cuộc thi

Tiến sĩ Thang Văn Phúc
Nguyên thứ trưởng Bộ Nội vụ
Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam
Phó Chủ Tịch thường trực Trung ương Hội Khoa Học Hành Chính Việt Nam
 
Tiến sĩ Lê Doãn Hợp
Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông,
Chủ tịch Hội đồng Xác lập Kỷ lục Việt Nam
 
Giáo sư, Viện sĩ Hoàng Quang Thuận
Viện trưởng Viện Công nghệ Viễn thông - Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam
Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Kỷ lục Việt Nam
Thành viên Hội đồng sáng lập Liên Minh Kỷ Lục Thế Giới
 
Tiến sĩ Trần Chiến Thắng
Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam
 
Tiến sĩ Nguyễn Văn Viễn
Phó Chủ tịch Hội Kỷ lục gia Việt Nam
Chủ Tịch Hội sở hữu Trí tuệ TPHCM
Viện trưởng Viện Sở hữu Trí tuệ Việt Nam
 
Tiến sĩ Ngô Quang Xuân
Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc
Thường trực Hội đồng Xác lập kỷ lục Việt Nam
Thành viên Hội đồng sáng lập Liên Minh Kỷ Lục Thế Giới
 
Ông Bùi Nguyên Hùng
Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 
Ông Trần Hoàng
Chủ tịch Vietnammarcom
Chủ tịch Hiệp hội Marketing Việt Nam
Thường trực Hội đồng Xác lập kỷ lục Việt Nam
 
Ông Lê Trần Trường An
Phó Chủ tịch thường trực Hội Kỷ lục gia Việt Nam
Tổng Giám đốc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - Vietkings
 
Ông Dương Duy Lâm Viên
Giám đốc điều hành Vietkings,
Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam (VietMaster)