Sự ra đi của Tony Buzan

Ba giờ sáng ngày 13/4/2019, Thầy Tony Buzan đã từ trần tại nhà riêng do tai nạn hy hữu.

Thầy là người đồng sáng lập của Giải vô địch Siêu trí nhớ Thế giới, cũng là cha đẻ của Bản đồ tư duy.
 
Sự ra đi đột ngột của thầy là một tổn thất vô cùng to lớn của trí tuệ nhân loại nói chung và của bộ môn thể thao trí tuệ nói riêng.
 
Những định hướng và di sản tinh thần của thầy vẫn sẽ luôn được cộng đồng trí nhớ thế giới hiện thực hóa thông qua các cuộc thi Siêu trí nhớ và các cuộc thi về Bản đồ tư duy nhằm tuyên truyền những phương pháp học tập, làm việc hiệu quả cho nhân loại.